Kalundborg Flyveklub

Bliv Pilot

Krav;

- er sammenlignelige med de krav, der stilles for at få kørekort til bil. Du skal dog bestå en mere omfattende lægeundersøgelse; men f.eks. er brug af briller ingen hindring, og langt de fleste klarer undersøgelsen uden problemer.

Minimumsalderen for at flyve alene er 15 år; og du skal være mindst 16 år for at få udstedt et certifikat.

Eleverne har selv et ansvar for at deres skoling bliver effektiv, og det forventes at man møder forberedt og veludhvilet til skoling.

Uddannelse:

- forløber i en praktisk og en teoretisk del.

 Den praktiske uddannelse foregår i 2-sædet skolefly, hvor eleven under de første 50-60 starter flyver med en instruktør i bagsædet. Al skoleflyvning foregår ved optræk med motorfly, da dette giver mest flyvetid og en roligere indlæringssituation end ved spilstarterne.

 Når du herunder har øvet en række obligatoriske normer, gives der tilladelse til at flyve solo. Herefter kommer man over på et 1-sædet fly, hvor skolingen fortsættes. Efter i alt ca. 100-150 starter kan eleven aflægge den praktiske certifikat-prøve.

 Den teoretiske uddannelse i samarbejde med andre klubber, og undervisning forgår i vintermånederne hvor vi også udfører vedligehold af vores flyvere.

Der bliver undervist i fagene materiellære, flyvelære. navigation, aerodynamik, love og bestemmelser, meteorologi og menneskelig ydeevne og begrænsninger. Der kræves ingen specielle forkundskaber for at kunne følge teoriundervisningen, der bliver afsluttet med en prøve.

Det er ikke nødvendigt at have deltaget i teoriundervisningen, før du begynder at svæveflyve.

For at opnå tilladelse til at benytte flyenes radioer, skal du have et såkaldt NBEG-bevis (radiobevis). Det er ikke et krav; men de fleste svævepiloter tager NBEG hen ad vejen.

 Nogle fortsætter efter erhvervelsen af svæveflyvecertifikat, med at tage certifikat til motorfly eller helikopter. Når du har svæveflyvecertifikat, så får du et nedslag i krævede antal timer for at få certifikat til motorfly. Klubben råder også over en instruktør på motorfly.

Udgifter:

- ved at svæveflyve er lavere end mange tror.

 Det skyldes først og fremmest, at klubmedlemmerne udfører hovedparten af arbejdsopgaverne selv og, at klubinstruktørerne er ulønnede.

 Der er et klubindskud på 1800 kr. og så koster kr. 500 pr. måned for kontingent.

Som elev betaler du ikke for at benytte svæveflyene – men kun for at blive trukket op af motorflyet. Det koster ca. 130-180 Kr. /start

Du skal max regne med tre lektioner/starter/flyveture pr. flyvedag, da vores erfaring siger at indlæringen peaker ved tre ture pr. dag.

Samlet koster det cirka 35.000 - 40.000 kr. over 2-3 år